Atria.com logo
Lehdistötiedotteet | 01.9.2022

Lapsen arkinen kohtaaminen ruoan ääressä on mielenterveysteko – ruokapöytäkeskusteluissa lapsi tulee nähdyksi ja kuulluksi

Jopa joka viidennellä lapsella tai nuorella on jokin mielenterveyden häiriö Suomessa. Yksi hyvä keino henkisen hyvinvoinnin edistämiseen on arkinen keskustelu lapsen kanssa. Lastenklinikoiden Kummit ja Atria tarjoavat syksyn aikana vinkkejä, joiden avulla perheet voivat käydä keskusteluita ruoanlaiton ja ruokailun lomassa. Ruokapöytäkeskustelut-yhteistyö vie lapsiperheisiin arvokasta viestiä lasten ja nuorten mielenterveyden tukemisesta – keskustelulla edistetään lasten henkistä hyvinvointia, vuorovaikutusta sekä vahvistetaan perheen välisiä suhteita. Samalla aukeaa verkkosivusto, joka tarjoaa asiantuntijoiden aineksia perheiden ruokapöytäkeskusteluihin.

Mielenterveyteen liittyvät ongelmat eivät kosketa vain aikuisia, vaan myös perheen pienimpiä. Suomessa jopa joka viidennellä lapsella tai nuorella on jokin mielenterveyden häiriö. Yleisimpiä mielenterveyden haasteita lapsilla ja nuorilla ovat ahdistuneisuushäiriöt. Oireet ovat hyvin monenlaisia ja eri asteisia, eivätkä kaikki tapaukset vaadi ammattihoitoa. Ongelmien ilmaantuessa on tärkeää, että hoito aloitetaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Lasten ja nuorten henkisen hyvinvoinnin huomioiminen on tärkeää eritoten arjen kanssakäymisessä.

Tietoisuuden lisäämiseksi sekä lasten ja nuorten mielenterveysongelmien ennaltaehkäisemiseksi Lastenklinikoiden Kummit ja Atria aloittavat “Ruokapöytäkeskustelut”-nimellä kulkevan yhteistyön, joka on suunnattu etenkin alle 12-vuotiaiden lasten vanhemmille. Yhteistyön tavoitteena on viestiä lapsiperheille arkisen keskustelun, läsnäolon ja vuorovaikutuksen merkityksestä lapsen mielenterveydelle.

“Jokainen aikuinen voi olla lapselle tai nuorelle ihminen, joka kuuntelee ja on läsnä. Yhteinen keskustelu on tehokas keino edistää henkistä hyvinvointia ja vahvistaa perheen välisiä suhteita sekä sitä kautta ennaltaehkäistä mielenterveyden haasteita. Ruokapöytä on erinomainen paikka kokoontua yhteen perheen kanssa ja rauhoittua yhteisen ruokailuhetken äärelle,” sanoo Kummien kumppanuuspäällikkö Nina Tuomenoksa.

Konkreettisia vinkkejä ruokapöytäkeskusteluihin

Kummit ja Atria loivat yhteisen verkkosivuston, joka tarjoaa aikuisille kattavaa sisältöä perheiden vahvistaviin ruokapöytäkeskusteluihin. Lisäksi keskustelunaiheet näkyvät ympäri Suomen Atrian yli 30 tuotepakkauksessa joulukuuhun 2022 saakka. Keskusteluita tukevat kysymykset on luotu yhdessä lasten psykologien kanssa ja toimivat konkreettisina vinkkeinä ruokapöytäkeskusteluiden tueksi. Vinkit on koottu erityisesti alakouluikäisten lasten vanhemmille, mutta ovat sovellettavissa keskusteluihin myös varttuneempien lasten kanssa. Sivustolle on myös haastateltu tunnettuja suomalaisia heidän perheidensä ruokailutottumuksista sekä ruoan ääressä käytävistä keskusteluista.

“Ruokapöytäkeskusteluiden avulla lapsi voi yhdessä aikuisen kanssa harjoitella tunnetaitoja, kuuntelemista ja läsnäoloa, jotka ovat lapsen kehitykselle tärkeitä. Kummien Teemu-nallen esittämät kysymykset, kuten “Mikä oli parasta tänään?”, “Millaisia tunteita sinulla on ollut tänään?” ja “Kenen kanssa vietit välitunnin?” toimivat erinomaisina keskustelunavauksina tai ruokapöytäkeskustelua tukevina kysymyksinä. Haluamme yhdessä Kummien kanssa rohkaista vanhempia ottamaan avoimesti monenlaiset keskustelunaiheet pöydän ääressä puheeksi,” sanoo Atrian vastuullisuusjohtaja Merja Leino.

Mielenterveystyötä edesauttaakseen Lastenklinikoiden Kummit ja Atria kannustavat ihmisiä lahjoittamaan Kummien Mielen tila -hankkeeseen, jonka varoilla edistetään lasten ja nuorten mielenterveystyötä levittämällä näyttöön perustuvia mielenterveyden hoitomenetelmiä. Atria tukee hanketta 60 000 eurolla. Ruokapöytäkeskustelut ovat yksi osa yhteistyötä, jolla halutaan tuoda esiin kuinka jokainen aikuinen voi arkisella kohtaamisella vaikuttaa lasten ja nuorten hyvinvointiin. Ruokapöytä tarjoaa kohtaamiselle keskusteluareenan.

Lue lisää: 


Lisätietoja antavat:

  • Merja Leino, vastuullisuusjohtaja, Atria Oyj, puh. 040 580 1210, merja.leino@atria.com
  • Nina Tuomenoksa, kumppanuuspäällikkö, Lastenklinikoiden Kummit ry, puh. 050 371 3327nina@kummit.fi
     

Atria
Atria on pohjoiseurooppalainen ruokatalo. Olemme asiakkaidemme, henkilöstömme ja omistajiemme arvostama, vuonna 1903 perustettu yritys. Olemme tehneet ruokaa ihmisille yli sata vuotta ja haluamme tehdä sitä tulevaisuudessakin. Siksi toimimme maapalloa, ihmisiä ja ruokaa kunnioittaen. Atrian uusiutuminen ja kasvu perustuvat erinomaiseen kaupalliseen osaamiseen ja tehokkaaseen, vastuulliseen toimintatapaan. Päätuotteemme, Hyvä Ruoka, tuottaa paremman mielen ja kestävää arvoa kaikille sidosryhmillemme. Liikevaihtomme vuonna 2020 oli noin 1,5 miljardia euroa ja palveluksessamme oli noin 4 440 liha- ja ruoka-alan osaajaa Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa ja Virossa. Atria Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä vuodesta 1991 lähtien. www.atria.fi

Lastenklinikoiden Kummit
Lastenklinikoiden Kummit ry tukee Suomen viittä yliopistollista lastenklinikkaa, kehitys- ja tutkimustyötä sekä parantaa potilaiden viihtyvyyttä sairaala-aikana. Viime vuosina yhdistys on tukenut merkittävin panoksin lasten ja nuorten mielenterveystyötä. Varoja kerätään erilaisin tavoin ympäri vuoden. Koko toimiaikanaan Kummit ry on tehnyt lahjoituksia yli 42 miljoonan euron edestä. www.kummit.fi

#ruokapöytäkeskustelut
Atrian ja Lastenklinikoiden Kummien yhteistyössä toteuttama kampanja on lasten ja nuorten mielenterveyden asialla. Yhteisenä tavoitteenamme on viedä arvokasta viestiä lapsiperheisiin arkisen keskustelun, välittämisen ja vuorovaikutuksen merkityksestä lapsen mielenterveydelle. Ruokapöytä on tärkeä kohtaamispaikka, ja yhteinen ruokahetki mahdollisuus havaita, huomioida ja jakaa mielen päällä olevia asioita läheisten kesken sekä olla läsnä. www.atria.fi/ruokapoytakeskustelut

Jaa

Takaisin uutishuoneeseen