Atria.com logo
Pörssitiedotteet | 24.10.2023

Atria Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2023

Atria Oyj, osavuosikatsaus, 24.10.2023, klo 8.00

ATRIA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 30.9.2023

Atrian heinä-syyskuun liikevoitto kasvoi – liikevaihto laski hieman

Heinä-syyskuu 2023

 • Konsernin liikevaihto oli 429,5 miljoonaa euroa (438,8 milj. euroa).
 • Konsernin oikaistu liikevoitto oli 19,3 miljoonaa euroa (16,2 milj. euroa) eli 4,5 % (3,7 %) liikevaihdosta.
 • Konsernin liikevoitto oli 19,3 miljoonaa euroa (16,4 milj. euroa).
 • Atria Suomen liikevaihtoa heikensi rehumyynnin ja viennin supistuminen.
 • Atria Ruotsin liikevaihtoa painoi myynnin heikkeneminen vähittäiskauppa-asiakkaille. Kuluttajat suosivat edullisempia tuotteita ja Private label -tuotteiden myynti on lisääntynyt merkittävästi. Lisäksi heikentynyt Ruotsin kruunu painoi liikevaihtoa.
 • Atria Suomen myynnin parempi rakenne ja vahvistuneet myyntihinnat paransivat liikevoittoa.
 • Atria Tanska & Viron liikevoitto parani merkittävästi.
 • Atria nosti vuoden 2023 oikaistun liikevoiton ohjeistustaan. Syynä Atria Suomen hyvä tuloskehitys, joka johtuu pääosin uuden siipikarjatehtaan ennakoitua paremmin sujuneesta käyttöönotosta. Lisäksi Atria Suomen myynnin rakenne on edellisvuotta parempi.
 • KTM Jennifer Paatelainen nimitettiin Atria-konsernin henkilöstöjohtajaksi 8.1.2024 alkaen.

Tammi-syyskuu 2023

 • Konsernin liikevaihto oli 1314,6 miljoonaa euroa (1245,5 milj. euroa).
 • Konsernin oikaistu liikevoitto oli 40,2 miljoonaa euroa (32,3 milj. euroa) eli 3,1 % (2,6 %).
 • Konsernin liikevoitto oli 40,2 miljoonaa euroa (34,6 milj. euroa).
 • Liikevaihto kasvoi lähes 70 miljoonaa euroa edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Kasvu johtui vertailukautta korkeammista myyntihinnoista ja vakaina pysyneistä myyntivolyymeista vähittäiskauppa- ja Foodservice-asiakkaille.
 • Talouden taantuman aiheuttama kuluttajakäyttäytymisen muutos on suosinut Atrian monipuolisen tuotevalikoiman myyntiä erityisesti vähittäiskaupassa.
 • Liikevoiton kasvu oli seurausta suotuisammasta myynnin rakenteesta ja vahvistuneista myyntihinnoista edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. 
 • Atria hankki toukokuussa 100 000 kpl omia A-osakkeita keskihintaan 10,81 euroa/osake. Määrä vastaa noin 0,35 % yhtiön kokonaisosakemäärästä.
 • Sköllerstan tehtaan laajennusprojekti saatiin päätökseen. Tuotantolinjat siirrettiin Malmöstä Sköllerstaan, ja Malmön tehtaan viimeinen tuotantopäivä oli kesäkuussa.
 • KTM, MBA Kai Gyllström aloitti konsernin toimitusjohtajana 1.6.2023.
Q3 Q3 Q1-Q3 Q1-Q3
Milj. € 2023 2022 2023 2022 2022
Liikevaihto
   Atria Suomi 323,6 327,2 992,4 920,9 1 265,3
   Atria Ruotsi 80,5 92,7 250,0 269,9 356,2
   Atria Tanska & Viro 32,0 29,1 91,6 83,5 112,9
   Eliminoinnit -6,6 -10,1 -19,4 -28,9 -37,7
Liikevaihto yhteensä 429,5 438,8 1 314,6 1 245,5 1 696,7
Liikevoitto ennen vertailu-
kelpoisuuteen vaikuttavia eriä
   Atria Suomi 19,0 12,7 46,6 29,2 49,4
   Atria Ruotsi 0,0 3,4 -5,4 3,2 2,3
   Atria Tanska & Viro 1,5 0,7 1,6 2,2 1,2
   Kohdistamattomat -1,1 -0,6 -2,6 -2,2 -4,0
Oikaistu liikevoitto yhteensä 19,3 16,2 40,2 32,3 49,0
Oikaistu liikevoitto, % 4,5 % 3,7 % 3,1 % 2,6 % 2,9 %
Liikevoiton vertailukelpoisuuteen
vaikuttavat erät:
Atria Ruotsi
  Työeläkemaksun palautus* 0,0 0,3 0,0 1,3 1,3
  Malmön kiinteistön myynti* 0,0 -0,1 0,0 9,8 9,7
  Liikearvon ja tuotemerkkien arvonalentuminen** 0,0 0,0 0,0 0,0 -51,1
Kohdistamattomat
  Tytäryrityksen myynnin vaikutus, Sibylla Rus** 0,0 0,0 0,0 -8,8 -8,8
Liikevoitto 19,3 16,4 40,2 34,6 0,1
Liikevoitto, % 4,5 % 3,7 % 3,1 % 2,8 % 0,0 %
Voitto ennen veroja 16,9 18,3 32,5 38,5 1,7
Osakekohtainen tulos, € 0,46 0,58 0,83 1,15 -0,19
Oikaistu osakekohtainen tulos, € 0,46 0,57 0,83 1,07 1,43
* Sisältyy liiketoiminnan muihin tuottoihin
** Sisältyy liiketoiminnan muihin kuluihin


Kai Gyllström, toimitusjohtaja

”Tammi-syyskuun liikevaihto oli 1 314,6 miljoonaa euroa, jossa kasvua viime vuoden vastaavan ajanjakson liikevaihtoon on lähes 70 miljoonaa euroa. Liikevoitto vahvistui vertailukauden 34,6 miljoonasta eurosta 40,2 miljoonaan euroon.

Suomen hyvän tuloskehityksen ja hyvin sujuneen siipikarjatehtaan käyttöönoton ansiosta Atria nosti kuluvan vuoden liikevoitto-ohjeistustaan. Arvioimme, että vuoden 2023 oikaistu liikevoitto on parempi kuin 49,0 miljoonaa euroa.

Atria Suomi teki vahvan tuloksen. Myyntihinnat ovat olleet edellisvuoden vastaavaa jaksoa korkeammat ja myynnin rakenne on parempi. Merkittävimmät hinnankorotukset tehtiin jo vuosi sitten toisen ja kolmannen vuosineljänneksen aikana. Suomessa olemme pystyneet lisäämään myyntiämme vähittäiskauppaan ja Foodservice-asiakkaille. Toisaalta myynti rehu-, teollisuus- ja vientiasiakkaille pieneni kolmannella vuosineljänneksellä.

Nurmon uuden siipikarjatehtaan ja Sköllerstan laajennusosan investointi ovat edenneet suunnitellusti – Sköllerstan tehdas saatiin valmiiksi syksyllä ja Nurmossa siipikarjatehtaan rakentamista ja käyttöönottoa jatketaan. Näistä molemmista hankkeista on aiheutunut jonkin verran ylimääräisiä kustannuksia, mutta ne ovat kuitenkin pysyneet varsin maltillisella tasolla.

Atria Ruotsin liikevaihdon ja liikevoiton kehitystä on jarruttanut voimakas ruoan hintainflaatio. Ruotsalaiset kuluttajat katsovat nyt tarkkaan mitä ostavat, ja ostoskoriin päätyy edullisia tuotteita, useimmin kauppojen omia tuotemerkkejä. Malmön tehtaan tuotannollinen toiminta lopetettiin kesäkuussa, ja samalla useiden tuotteiden valmistus lopetettiin. Tällä oli negatiivinen vaikutus Atria Ruotsin liikevaihtoon.

Virossa Atria on pystynyt kasvattamaan myyntiään vähittäiskauppa-asiakkaille. Kolmannella vuosineljänneksellä Atria Viron liikevaihto kasvoi yli 20 prosenttia edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Tanskassa Atrian myynnin kehitys on jatkunut heikkona, mutta tulostaso on parantunut tehostamistoimenpiteiden ansiosta.

Atrian edustamien tuoteryhmien voimakas kasvu arvossa on ollut merkillepantavaa kuluvan vuoden aikana. Myynnin arvo on kasvanut Suomessa 10 prosenttia, Ruotsissa yli 5 prosenttia, Tanskassa 14 prosenttia ja Virossa lähes 14 prosentti tammi-elokuun aikana. Atria on pysynyt hyvin mukana markkinan kehityksessä erityisesti Suomessa ja Virossa, joissa olemme pystyneet kasvattamaan markkinaosuuksia tasaisesti.

Katsauskauden liiketoiminnan kassavirta on yli 60 miljoonaa euroa edellisvuotta parempi johtuen liikevoiton ja käyttöpääoman kehityksestä. Kauden aikana toteutetut isot investoinnit johtivat siihen, että vapaa kassavirta oli -34,4 miljoonaa euroa.

Atria 100 nuorta tuottajaa -koulutusohjelma tulevaisuuden kotieläinyrittäjille käynnistyi lokakuussa 2023. Suomalainen ruuantuotanto on vahvalla pohjalla, kun pääsemme yhdessä kaikkia tuotantosuuntia edustavien nuorten tilallisten kanssa ratkomaan tulevaisuuden haasteita ja löytämään mahdollisuuksia. Nuorten tuottajien osoittama motivaatio vahvistaa entisestään uskoa tulevaisuuden kotimaiseen ruuantuotantoon.

Atrialaiset maatalousyrittäjät, Atrian työntekijät, Atria Suomi sekä tuottajaosuukunnat Itikka osuuskunta, Lihakunta ja Pohjanmaan liha toteuttivat kesän 2023 aikana mittavan yhteishankkeen, jolla toimitettiin sianlihasäilykkeitä Venäjää vastaan puolustussotaa käyvän Ukrainan tueksi. Hankkeessa kerättiin varoja yhteensä 114 881 euroa. Näillä varoilla toimitettiin Ukrainaan 39 342 purkkia atrialaista sianlihaa. Keräys toteutettiin yhteistyössä Apua Ukrainaan ry:n kanssa, jolla on voimassa oleva rahankeräyslupa. Yhdistys on puolentoista vuoden aikana toimittanut Ukrainaan yli 30 lava- ym. autoa sekä noin 15 rekallista lähinnä sairaalatarvikkeita. ”

Heinä-syyskuu 2023

Atria-konsernin heinä-syyskuun liikevaihto oli 429,5 miljoonaa euroa (438,8 milj. euroa). Konsernin oikaistu liikevoitto oli 19,3 miljoonaa euroa (16,2 milj. euroa) eli 4,5 % (3,7 %). Konsernin liikevoitto oli 19,3 miljoonaa euroa (16,4 milj. euroa) eli 4,5 % (3,7 %) liikevaihdosta.

Atria Suomen pienentynyt myynti rehu-, teollisuus- ja vientiasiakkaille heikensi liikevaihtoa. Atria Ruotsin liikevaihtoa painoivat myynnin heikkeneminen vähittäiskauppa-asiakkaille ja heikentynyt Ruotsin kruunun kurssi. Lisäksi Atria Ruotsin luvuissa ei enää ole mukana Malmön tehtaan sulkemisen myötä lopetettujen tuotteiden myyntiä, mikä osaltaan heikensi liikevaihtoa kolmannella vuosineljänneksillä. Viime vuoden lopulla hankittu Ab Korv-Görans Kebab Oy vahvisti liikevaihtoa Suomessa. Atria Viron liikevaihdon kehitys oli vahvaa. Atria Tanskan liikevaihto laski, mikä johtui myyntivolyymien heikkenemisestä vähittäiskauppa-asiakkaille.

Liikevoitto oli edellisvuoden vastaavaa jaksoa parempi, mikä johtui suotuisammasta myynnin rakenteesta ja vahvistuneista myyntihinnoista. Raaka-aineiden ja ulkoisten palveluiden kustannukset sekä palkkaratkaisuista aiheutuneet kulut olivat katsauskaudella vertailukautta korkeammat. Lihan tuottajahinnat Suomessa olivat korkeammat kuin edellisvuoden vastaavalla jaksolla. Energian hinta oli vertailukautta alhaisempi.

Atrian uuden siipikarjatehtaan investointi Nurmossa eteni suunnitellusti. Vaiheittainen käyttöönotto aloitettiin huhtikuussa. Rakentaminen ja asennustyöt ovat edenneet suunnitellussa aikataulussa. Prosessilaitteiden käyttöönottoa jatketaan. Teurastamon testaus ja käyttöönotto alkavat loppuvuoden aikana.

Malmön tehtaan tuotannollinen toiminta loppui kesäkuussa. Atrian Ruotsin Sköllerstan tehtaan laajennusprojekti saatiin valmiiksi elokuussa. Katsauskauden aikana toiminnan tehokkuudessa on ollut haasteita Sköllerstan tehtaan tuotantolinjojen ylösajon vuoksi.

Atria nosti vuoden 2023 oikaistun liikevoiton ohjeistustaan 11.9.2023. Syynä Atria Suomen hyvä tuloskehitys, joka johtuu pääosin uuden siipikarjatehtaan ennakoitua paremmin sujuneesta käyttöönotosta. Lisäksi Atria Suomen myynnin rakenne on edellisvuotta parempi.

Atria Suomen heinä-syyskuun liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (327,2 milj. euroa). Liikevaihdon lasku oli seurausta pienemmästä liikevaihdosta rehu-, teollisuus- ja vientiasiakkaille. Liikevaihto vähittäiskauppa- ja Foodservice-asiakkaille kasvoi edelleen. Lisäksi viime vuoden lopulla hankittu Ab Korv-Görans Kebab Oy vahvisti liikevaihtoa.

Liikevoitto oli 19,0 miljoonaa euroa (12,7 milj. euroa). Liikevoiton kasvu johtui edellisvuoden vastaavaa jaksoa paremmasta myynnin rakenteesta ja vahvistuneista myyntihinnoista. Siipikarjatehtaan vaiheittainen käyttöönotto sujui katsauskaudella hyvin.

Raaka-aineiden ja ulkoisten palveluiden kustannukset sekä palkkaratkaisuista aiheutuneet kulut olivat katsauskaudella vertailukautta korkeammat. Myös lihan tuottajahinnat olivat korkeammat kuin edellisvuoden vastaavalla jaksolla. Energian hinta oli vertailukautta alhaisempi.

Atria Ruotsin heinä-syyskuun liikevaihto oli 80,5 miljoonaa euroa (92,7 milj. euroa). Euromääräinen liikevaihto heikkeni noin 13 prosenttia. Liikevaihdon lasku paikallisissa valuutoissa oli noin 4 prosenttia. Hintainflaatio on vaikuttanut kuluttajakäyttäytymiseen: kuluttajat suosivat edullisempia tuotteita ja Private label -tuotteiden myynti on lisääntynyt merkittävästi. Liikevaihdon ja tuloksen vertailukauden luvut sisältävät aiemmin Malmön tehtaalla valmistettujen tuotteiden myyntiä, joiden valmistus on lopetettu tai tuotanto siirretty Atrian Tanskan tehtaalle.

Oikaistu liiketulos oli 0,0 miljoonaa euroa (3,4 milj. euroa). Liiketulos oli 0,0 miljoonaa euroa (3,7 milj. euroa). Vertailukauden liiketulos sisältää 0,3 miljoonan euron kertaluonteisen työeläkemaksun palautuksen. Muuttunut kuluttajakäyttäytyminen ja heikentynyt myynti pienensi liiketulosta. Myös raaka-aineiden kallistuminen, Ruotsin kruunun heikkeneminen ja tuotannon uudelleenjärjestelyihin liittyvät kustannukset painoivat Atria Ruotsin tulosta.

Malmön tehtaan tuotannollinen toiminta loppui kesäkuussa. Atrian Ruotsin Sköllerstan tehtaan laajennusprojekti saatiin valmiiksi elokuussa. Katsauskauden aikana toiminnan tehokkuudessa on ollut haasteita Sköllerstan tehtaan tuotantolinjojen ylösajon vuoksi.

Atria Tanska & Viron heinä-syyskuun liikevaihto oli 32,0 miljoonaa euroa (29,1 milj. euroa). Liikevoitto oli 1,5 miljoonaa euroa (0,7 milj. euroa).

Atria Viron katsauskauden liikevaihto kasvoi yli 20 prosenttia edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Leivänpäällisten myynti kasvoi eniten, lähes 40 prosenttia. Myös myyntivolyymit vähittäiskauppaan kasvoivat lähes 10 prosenttia. Myyntihinnat olivat Virossa vertailujaksoa korkeammat ja kustannustaso oli vertailukauden tasolla, mikä vahvisti Atria Viron liikevoittoa.

Atria Tanskan liikevaihto laski, mikä johtui myyntivolyymien heikkenemisestä vähittäiskauppa-asiakkaille. Myynti Foodservice- ja vientiasiakkaille oli vakaata. Tanskassa liikevoitto parani keväällä käynnistettyjen tehostamistoimenpiteiden ansiosta.

Tammi-syyskuu 2023

Atria-konsernin tammi-syyskuun liikevaihto oli 1314,6 miljoonaa euroa (1245,5 milj. euroa). Oikaistu liikevoitto oli 40,2 miljoonaa euroa (32,3 milj. euroa) eli 3,1 % (2,6 %) liikevaihdosta. Konsernin liikevoitto oli 40,2 miljoonaa euroa (34,6 milj. euroa) eli 3,1 % (2,8 %). Vertailukauden liikevoitto sisältää yhteensä +2,3 miljoonaa euroa vertailukelpoisuuteen vaikuttavia oikaisueriä.

Liikevaihto kasvoi lähes 70 miljoonaa euroa edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Kasvu johtui vertailukautta korkeammista myyntihinnoista ja vakaina pysyneistä myyntivolyymeista vähittäiskauppa- ja Foodservice-asiakkaille. Myös viime vuoden lopulla Suomessa hankittu Ab Korv-Görans Kebab Oy vahvisti liikevaihtoa.

Liikevoitto oli edellisvuoden vastaavan jakson liikevoittoa parempi. Liikevoiton kasvu oli seurausta Atria Suomen hyvästä tuloskehityksestä ensimmäisellä ja kolmannella vuosineljänneksellä. Atria Suomen hyvä tuloskehitys johtui suotuisammasta myynnin rakenteesta ja vertailukautta korkeammista myyntihinnoista. Toiselle vuosineljännekselle kohdistui Atria Suomen ja Ruotsin investointien käyttöönottoon liittyviä ylimääräisiä kustannuksia.

Vertailukauden (tammi-syyskuu 2022) liikevoitto sisältää Malmössä sijaitsevan tehdaskiinteistön myynnistä kirjatun 9,8 miljoonan euron kertaluonteisen myyntivoiton ja 1,3 miljoonan euron kertaluonteisen työeläkemaksun palautuksen. Lisäksi vertailukauden liikevoittoon sisältyy Venäjällä toimineen Sibylla Rus
-pikaruokayhtiön myynnistä kirjattu 1,9 miljoonan euron myyntivoitto sekä ruplan ja euron välisistä kurssieroista kertynyt 10,7 miljoonan euron muuntoerotappio. Muuntoero kirjattiin tulosvaikutteisesti, mutta sillä ei ollut vaikutusta konsernin omavaraisuuteen eikä kassavirtaan.

Sköllerstan tehtaan laajennusprojekti saatiin päätökseen. Tuotantolinjat siirrettiin Malmöstä Sköllerstaan, ja Malmön tehtaan viimeinen tuotantopäivä oli kesäkuussa.

Liiketoiminnan kassavirta oli 41,3 miljoonaa euroa (-20,2 milj. euroa). Vertailukautta parempi liikevoitto ja käyttöpääoman pienempi sitoutuminen paransivat liiketoiminnan kassavirtaa. Tilikauden aikana Atria on toteuttanut suuria investointeja, joista siipikarjatehtaan rakentaminen jatkuu edelleen vuonna 2023. Sköllerstan tehtaan laajennusinvestointi saatiin päätökseen kesäkuussa. Investointien kassavirta oli -75,7 miljoonaa euroa (-56,5 milj. euroa).

Atria Suomen maaliskuussa käynnistämät muutosneuvottelut sian teurastuksen ja leikkuun uudelleenjärjestelyiden toteuttamiseksi Atria Nurmon tuotantolaitoksella saatiin päätökseen toukokuun lopussa. Neuvotteluiden tuloksena määräaikaisia työsuhteita vähennettiin ja toteutettiin sisäisiä siirtoja. Muutokset tulivat voimaan syyskuun lopussa. Tanskassa maaliskuussa käynnistetty toimintojen tehostamisohjelma saatiin päätökseen. Tuotanto keskitettiin kahteen tuotantolaitokseen ja henkilöstön määrää vähennettiin.

Atria hankki 100 000 kpl omaa A-osaketta keskihintaan 10,81 euroa/osake. Määrä vastaa noin 0,35 % yhtiön kokonaisosakemäärästä, joka on 28 267 728 osaketta. Hankitut osakkeet käytetään Atria Oyj:n osakepohjaisten kannustinjärjestelmien mukaisiin maksuihin. Osakkeet hankittiin Nasdaq Helsingin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan. Hankintojen jälkeen yhtiön hallussa on yhteensä 111 102 omaa A-osaketta.

Atria Suomen tammi-syyskuun liikevaihto oli 992,4 miljoonaa euroa (920,9 milj. euroa). Liikevaihdon kasvu johtui vertailukautta korkeammista myyntihinnoista kaikissa myyntikanavissa. Myös myyntivolyymit kasvoivat vähittäiskauppa- ja Foodservice-asiakkaille. Lisäksi viime vuoden lopulla hankittu Ab Korv-Görans Kebab Oy lisäsi liikevaihtoa.

Liikevoitto oli 46,6 miljoonaa euroa (29,2 milj. euroa). Liikevoiton kasvu oli seurausta ensimmäisen ja kolmannen vuosineljänneksen hyvästä tuloksesta, mikä perustuu parempaan myynnin rakenteeseen ja vahvistuneisiin myyntihintoihin. Raaka-aineiden, tarvikkeiden ja ulkoisten palveluiden kustannukset olivat edellisvuotta korkeammat tammi-syyskuun aikana. Energian hinta kääntyi laskuun. Lihan tuottajahinnat olivat edellisvuoden vastaavaa jaksoa selkeästi korkeammat. Siipikarjatehtaan käyttöönotosta ja palkkaratkaisuista syntyi kustannuksia katsauskaudella.

Atria Ruotsin tammi-syyskuun liikevaihto oli 250,0 miljoonaa euroa (269,9 milj. euroa). Liikevaihdon kasvu paikallisissa valuutoissa ilman Venäjän pikaruokaliiketoimintaa oli lähes 5 prosenttia. Liikevaihdon ja tuloksen vertailukauden luvut sisältävät Sibylla Venäjän -liiketoiminnan, jonka Atria myi toukokuussa 2022. Lisäksi vertailukauden lukuihin sisältyy aiemmin Malmön tehtaalla valmistettujen tuotteiden myyntiä, joiden valmistus on lopetettu tai tuotanto siirretty Atrian Tanskan tehtaalle. Myyntihintojen korotukset vahvistivat liikevaihtoa.

Oikaistu liiketulos oli -5,4 miljoonaa euroa (3,2 milj. euroa). Liiketulos oli -5,4 miljoonaa euroa (14,3 milj. euroa). Sköllerstan tehtaan laajennusprojekti saatiin päätökseen elokuun lopussa. Tuotantolinjat siirrettiin Malmöstä Sköllerstaan, ja Malmön tehtaan viimeinen tuotantopäivä oli kesäkuussa. Tuotannon siirto Malmösta Sköllerstaan on aiheuttanut ylimääräisiä kustannuksia. Korkeina pysyneet raaka-aineiden hinnat painoivat liiketulosta. Kohonneet kustannukset ja inflaation seurauksena heikentynyt kuluttajien ostovoima heikensivät liiketulosta. Kuluttajat suosivat edullisemman hintaluokan tuotteita.

Vertailukauden liiketulos sisältää Malmössä sijaitsevan tehdaskiinteistön myynnistä kirjatun 9,8 miljoonan euron kertaluonteisen myyntivoiton ja 1,3 miljoonan euron kertaluonteisen työeläkemaksun palautuksen.

Atria Tanska & Viron tammi-syyskuun liikevaihto oli 91,6 miljoonaa euroa (83,5 milj. euroa). Liikevoitto oli 1,6 miljoonaa euroa (2,2 milj. euroa). Liikevaihdon kasvu oli seurausta vertailukautta korkeammista myyntihinnoista sekä Virossa että Tanskassa. Atria Viron liikevoittoa vahvisti hyvä myynnin kehitys vähittäiskauppa-asiakkaille. Atria Tanskan liikevoittoa painoivat heikentyneet myyntivolyymit ja korkeana pysyneet raaka-aineiden hinnat. Lisäksi Tanskassa tulosta painoivat tehostamisohjelmasta aiheutuneet ylimääräiset kustannukset.

Lise Ostergaard aloitti Atria Tanskan toimitusjohtajana 1.6.2023 alkaen.

Tunnusluvut
milj. EUR 30.9.2023 30.9.2022 31.12.2022
Oma pääoma/osake, EUR 15,17 17,75 15,90
Korolliset velat 301,1 256,2 265,7
Omavaraisuusaste, % 43,6 % 48,9 % 44,8 %
Nettovelkaantumisaste, % 65,5 % 49,5 % 50,5 %
Vapaa kassavirta -34,4 * -76,7 * -47,7 **
Bruttoinvestoinnit 79,4 * 85,0 * 131,4 **
Bruttoinvestoinnit liikevaihdosta, % 6,0 % 6,8 % 7,7 %
Henkilöstö keskimäärin 3 922 3 678 3 698
* 1.1. - 30.9.
** 1.1. - 31.12.


Vastuullisuus

Atrialla on vastuullisuustavoitteet uusissa 25 miljoonan euron luottolimiitissä ja 50 miljoonan euron lainassa. Vastuullisuustavoitteina on vähentää hiilidioksidipäästöjä ja työtapaturmia sekä parantaa energiatehokkuutta.

Kiinnostus Atria 100 nuorta tuottajaa -koulutusohjelmaan ylitti odotukset. Ensimmäinen ryhmä nuoria tuottajia sika-, nauta- ja siipitiloilta aloitti 100 nuorta tuottajaa -koulutusohjelmassa lokakuussa 2023. Koulutusohjelman tavoitteena on tukea nuorten tuottajien yrittäjyyttä suomalaisen ruoan tuottajina ja auttaa heitä menestymään toimintaympäristön muuttuessa. Ensimmäistä kertaa toteutettavaan koulutusohjelmaan tuli runsaasti hakemuksia ja koulutukseen valittiin 40 opiskelijaa.

Tulevaisuuden näkymät

Atria nosti vuoden 2023 oikaistun liikevoiton ohjeistustaan 11.9.2023. Alla päivitetty ohjeistus.

Vuonna 2023 Atria-konsernin oikaistun liikevoiton arvioidaan olevan suurempi kuin edellisvuonna (49,0 miljoonaa euroa).

Vuoden 2023 aikana yhtiö ottaa käyttöön merkittävän laajennuksen Sköllerstan tehtaalla Ruotsissa, ja uuden siipikarjatehtaan vaiheittainen käynnistäminen ja testaaminen aloitetaan Nurmossa. Nämä toimenpiteet aiheuttavat ylimääräisiä kustannuksia vuoden 2023 aikana.

Lisäksi korkea kustannustaso, kuluttajien heikentynyt ostovoima ja maailmanlaajuinen poliittinen epävarmuus vaikuttavat yhtiön toimintaympäristöön myös vuonna 2023. Atrian hyvä markkina-asema vahvoine tuotemerkkeineen ja hyvät asiakassuhteet sekä luotettavasti toimivat teolliset prosessit luovat edellytykset liiketoiminnan vakaudelle myös vuonna 2023.

Julkistamismenettely

Atria Oyj noudattaa Finanssivalvonnan 5.2b-standardin mukaista julkistamismenettelyä ja julkistaa puolivuosivuosikatsauksen 1.1. – 30.9.2023 tämän pörssitiedotteen liitteenä. Tiedote on saatavilla kokonaisuudessaan yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.atria.com.

Osavuosikatsauksen julkistaminen


Atria Oyj:n toimitusjohtaja Kai Gyllström esittelee yhtiön osavuosikatsauksen tuloskehitystä webcastissa tänään 24.10.2023 klo 10.00 –11.00. Webcast on nähtävillä Atrian verkkosivuilla osoitteessa www2.atria.fi/konserni/sijoittajat/. Webcastin aikana voi esittää kysymyksiä kirjallisesti chatin välityksellä. Tallenne tiedotustilaisuudesta ja tilaisuuden esitysaineisto on saatavilla saman päivän aikana osoitteessa www2.atria.fi/konserni/sijoittajat/taloustieto/osavuosikatsaukset/.


ATRIA OYJ

Hallitus

Lisätietoja antaa Atria Oyj:n toimitusjohtaja Kai Gyllström. Yhteydenotot ja haastattelupyynnöt viestintäpäällikkö Marja Latvatalon kautta, sähköposti: marja.latvatalo@atria.com, puh. 0400 777 874.


JAKELU
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.atria.com

Osavuosikatsaus on saatavilla kotisivuiltamme www.atria.com.

Atria Oyj_Q3 2023_osavuosikatsaus.pdf Atria Oyj Q3_2023 esitysmateriaali suomi.pdf

Jaa

Takaisin uutishuoneeseen