Eläinten kestävä ruokinta

Eläinten rehustusratkaisuilla voidaan vaikuttaa merkittävästi eläinten hyvinvoinnin ja alkutuotantoketjun kannattavuuden ohella myös tuotannon ympäristövaikutuksiin. Atria kehittää näitä osa-alueita sekä omassa rehunvalmistuksessaan että ruokinta-, viljely- ja maankäyttöneuvonnallaan.

 

Tuotantoeläinten rehuissa käytettyihin raaka-aineisiin liittyvät eettiset kysymykset, kuten soijan käyttö, ohjaavat osaltaan Atria-konserniin kuuluvan kotieläinrehuja valmistavan A-Rehu Oy:n rehuntuotantoa ja kehitystyötä. Soijan käytön vähentäminen ja siitä luopuminen yhdessä toimivien ja tehokkaiden rehustusratkaisujen ja hyvän eläinterveyden kanssa ovat avaintekijöitä tuotannon hiilijalanjäljen pienentämisessä. Valkuaisomavaraisuuden kasvattaminen ja soijan käytöstä luopuminen vaatii rehujen kehittämistä tiiviissä yhteistyössä peltoviljelijöiden, rehuteollisuuden ja kotieläintuottajien kanssa.


Tuotantoeläinten ruokinta perustuu suomalaisilla tiloilla pääosin kotimaiseen rehuun, sioilla ohraan, broilereilla kauraan ja naudoilla oman tilan nurmeen. Lisäksi tarvitaan valkuaislisää, vitamiineja ja kivennäisiä, sillä ne ovat välttämättömiä eläinten hyvinvoinnille ja kasvulle.

 

Mitä atrialaisten perhetilojen eläimet syövät?

 

Soijaa vastuullisesti

Atria vähentää aktiivisesti soijarouheen käyttöä ja on sitoutunut vastuullisen soijan käyttöön.  Tuontisoijaa korvaavia vaihtoehtoja broilerin rehuissa ovat kotimainen kuorittu kaura, rehuherne ja härkäpapu. Rehuherneen ja härkäpavun viljely parantaa pellon rakennetta ja typpitaloutta sekä vähentää keinolannoituksen tarvetta. Samalla ne monipuolistavat viljelykiertoa. 


Sikatiloilla tärkein soijan korvaaja on etanoliteollisuudesta saatava ohravalkuaisrehu. Myös kotimaisen härkäpavun käyttöä on lisätty. Osa Atrian sikatilojen loppukasvatusvaiheesta on ollut täysin soijaton vuodesta 2017, ja toiminnassa on kokonaan soijaton verkosto, jossa myös porsastuotantovaihe on soijaton.

Naudat saavat pääosan valkuaisesta ja muista tarvitsemistaan ravinteista nurmirehusta. Naudoilla valkuaistäydennyksenä käytetään tarvittaessa kotimaista rypsipuristetta tai eurooppalaista rapsirouhetta. A-Rehu luopui soijarouheen käytöstä nautarehuissa kokonaan jo vuonna 2017. Kun soijaa käytetään, se on joko Pro Terra- tai RTRS -standardin täyttävää, vastuullisesti tuotettua soijaa. A-Rehu käyttää sekä GM-vapaata että GM-soijarouhetta. Geenimuuntelemattoman soijarouheen vaikean saatavuuden ja sen hinnan heikon ennustettavuuden vuoksi A-Rehu ei sitoudu geenimuuntelemattoman soijarouheen käyttöön. Soijaa lukuun ottamatta kaikki muut Atrian sika- ja broilerirehujen raaka-aineet ovat geenimuuntelemattomia.

Atrian ketjun oma rehutehdas on kestävän ruokinnan turvaaja

DJI_0173.jpg

A-Rehu on Atria Suomi Oy:n tytäryhtiö, suomalainen rehunvalmistaja ja viljakaupan ammattilainen. Kotimaisuus on ketjumme perusta: olemme suomalaisten tuottajien omistama, ja ostamme kotimaista laatuviljaa. Rehualan edelläkävijöinä ja kotieläintilojen asiantuntevana kumppanina kehitämme jatkuvasti uusia kotimaisia ruokintaratkaisuja. Samalla kehitämme koko alaa.

 

Atrialainen broileri syö vain vähän soijaa

Lue Atrian alkutuotannossa siipikarjarehujen kehittämispäällikkönä työskentelevän Anne Rauhalan blogi

Atria ja Valio tavoittelevat lehmien metaanipäästöjen pienentämistä

Atria ja Valio ovat testanneet ensimmäisenä Suomessa hollantilaisen DSM:n valmistamaa Bovaer®-rehulisäainetta, joka tutkitusti vähentää lehmien metaanipäästöjä 30 prosenttia. 

A-Rehun nautarehut ovat nyt soijattomia

A-Rehulla on tehty jo pitkään töitä soijan käytön vähentämiseksi kotieläinten ruokinnassa. Nautarehuissa soijaa on tähän astikin käytetty vain vähän, ja esimerkiksi lihanaudat ja emolehmät on ruokittu jo vuosia ilman soijaa. Nyt soija vaihtui rypsiin niissä muutamassa nautarehutuotteessa, joissa sitä on tähän asti käytetty. Nauta on siten ensimmäinen eläinlaji, joka A-Rehun rehuja käytettäessä ruokitaan kokonaan ilman soijaa.

A-Rehu lopettaa soijan käytön sikarehuissa

Atria on sitoutunut hiilineutraaliin ruokaketjuun. Merkittävä askel kohti tätä tavoitetta on tuontisoijan korvaaminen muilla rehuvalkuaisilla. A-Rehu on  aloittanut täysin soijattoman emakoiden ja välitysporsaiden ruokintakokeen Westfarmin tilalla Maalahdessa.