Hiilijalanjälki

Atrialaisen lihan hiilijalanjälki on verrattain alhainen

Atrian keskeinen tavoite on ilmastonmuutoksen torjuminen ja ruuan tuotanto hiilineutraalisti. Teemme töitä tunnistaaksemme yhä kattavammin tuotteidemme elinkaaren aikaiset ilmastovaikutukset. Hiilijalanjäljen laskenta auttaa meitä ymmärtämään syvällisesti, mistä päästöt syntyvät ja miten niitä pienennetään.

 

Hiilijalanjälki pellolta tehtaan porteille

Atria Suomi on laskenut sian-, naudan- ja kananlihantuotannon hiilijalanjäljen maatilalta teurastamon portille. Tuloksista selviää, että suomalaisen tuotantotavan ilmastovaikutukset ovat merkittävästi pienemmät verrattuna lihantuotannon ilmastovaikutuksiin kansainvälisesti. 

Atria laajentaa hiilijalanjäljellä merkittyjen tuotteiden valikoimaa vaiheittain

Teemme jatkuvasti työtä ympäristöasioiden eteen. Laskemalla hiilijalanjäljen tilatasolla ymmärrämme perusteellisemmin, mistä toimintamme päästöt syntyvät ja miten voimme niitä pienentää. Tämä on yksi askel matkallamme kohti tavoitettamme, joka on aidosti hiilineutraali ruokaketju vuoteen 2035 mennessä.

 

 

Kanan ja possun hiilijalanjäljen laskenta on toteutettu Envitecpolis Oy:n ja atrialaisten perhetilojen kanssa. Laskenta kattaa yli 50 % tilajäljitetystä possusta ja yli 50 % kanasta. Envitecpolis hyödyntää hiilijalanjäljen laskennassa kansainvälistä Cool Farm Tool -työkalua. Naudan tulos on keskiarvo 40 atrialaisen pilottiryhmään kuuluvan perhetilan tuloksista. Naudan laskenta perustuu Atrian, Valion ja Luken yhteistyössä kehittämän tilakohtaisen Carbo -ympäristölaskurin tuloksiin. Laskentojen pohjana on IPCC:n laskentamenetelmät ja alan uusin tutkimustieto. Tulokset on ilmoitettu teuraspainoa kohden ja sisältävät myös mm. maankäytön muutosten ja turvepeltojen CO2-päästöt. Kansainvälinen keskiarvoluku on julkaistu Kansainvälinen keskiarvoluku on julkaistu YK:n elintarvike ja maatalousjärjestö FAO:n raportissa.

Ensimmäisenä ruokatalona maailmassa

 

Atria toi ensimmäisenä ruokatalona maailmassa kanatuotteidensa hiilijalanjäljestä kertovan merkinnän kuluttajapakkauksiin vuonna 2021. Hiilijalanjälkilaskenta on konkreettinen teko kohti hiilineutraalia ruokaketjua. Alkutuotannon ympäristövaikutusten pienentämisessä
tuottajat ovat avainasemassa.

 

Ympäristövaikutusten minimointi tilatasolla tarkoittaa tilakohtaisia, tuotantosuunnasta riippuvia, erilaisia ratkaisuja. Resurssitehokkuus ja hyvä panos-tuotossuhde ovat ympäristön kannalta oleellisia asioita. Tuotannon hiilijalanjäljen laskeminen tuottaa tilatasolla tietoa siitä, mistä päästöt syntyvät, ja auttaa kohdentamaan toimenpiteitä niiden pienentämiseksi.

Atria pienentää naudan hiilijalanjälkeä Carbo-laskurin avulla

Atria on kehittänyt yhteistyössä Valion ja Luonnonvarakeskuksen kanssa nautatilojen hiilijalanjäljen kansallista laskentamallia. Laskurin avulla Atrian yli 1 200 naudanlihan tuotantoon erikoistunutta sopimustilaa voivat laskea oman tilansa ilmastovaikutukset ja selvittää tehokkaimmat toimet niiden pienentämiseksi. 

Atria ja Valio tavoittelevat lehmien metaanipäästöjen pienentämistä

Atria ja Valio ovat testanneet ensimmäisenä Suomessa hollantilaisen DSM:n valmistamaa Bovaer®-rehulisäainetta, joka tutkitusti vähentää lehmien metaanipäästöjä 30 prosenttia. 

Atrian hiilijalanjälkimerkityt tilajäljitettävät kanatuotteet palkittiin kansainvälisessä innovaatiokilpailussa

Atrian kanatuotteet, joiden pakkauksissa on hiilijalanjäljestä kertova merkintä, on palkittu arvostetussa Euroopan Osuustoimintajärjestö Cogecan järjestämässä innovaatiokilpailussa. Palkinto merkittävästä innovaatiosta myönnettiin “Jäljitettävyys ja kuluttajainformaatio” -sarjassa. 

Atrian aurinkopuiston laajennus lähes kaksinkertaistaa nykyisen paneelitehon

Atria Suomi toteuttaa yhdessä Solarigo Systems Oy:n kanssa aurinkovoimalan laajennuksen Nurmon tehtaan yhteyteen. Nykyisen vuonna 2018 käyttöönotetun voimalan paneeliteho lähes kaksinkertaistuu. Se tuottaa vuodessa noin 4 250 MWh aurinkosähköä, mikä vastaa noin 2100 kerrostaloyksiön vuosikulutusta. Paneelien asennus aloitettiin elokuun alussa ja voimalan laajennusosa on valmis käyttöönotettavaksi vuoden 2022 aikana.

Hiilijalanjälki nyt kaikissa Atrian kanatuotteiden pakkauksissa

Atria on vastuullisuuden edelläkävijänä alallaan laajentanut kanatuotteidensa hiilijalanjäljen laskentaa asteittain. Nyt kaikkiin Atria tuotemerkin kanatuotteiden pakkauksiin on lisätty tuotteen hiilijalanjäljestä kertova merkintä. Merkintä pakkauksessa kertoo tuotteen koko tuotantoketjun ilmastovaikutuksen hiilidioksidiekvivalenteiksi muutettuna. Hiilijalanjälki on laskettu ja ilmoitetaan pakkauksessa tuotenimikekohtaisesti (kg CO2e / tuote).

Ensimmäisenä maailmassa – Atria kertoo possutuotteidensa hiilijalanjäljen pakkauksissaan

Atria on vastuullisuuden edelläkävijä alallaan ja kertoo nyt myös possutuotteidensa hiilijalanjäljen kuluttajapakkauksissaan. Atria toi aiemmin tänä vuonna hiilijalanjälkimerkinnän kaikkiin kanatuotteisiin. Merkintä pakkauksessa kertoo tuotteen koko tuotantoketjun ilmastovaikutuksen hiilidioksidiekvivalenteiksi muutettuna. Hiilijalanjälki on laskettu ja ilmoitetaan tuotenimikekohtaisesti (kg CO2e / tuote).