Uusiutuva energia

Atrian oman toiminnan hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä tärkeintä on fossiilisten polttoaineiden korvaaminen uusiutuvalla energialla.

 

Esimerkkejä Atrian toimenpiteistä, joilla pyrimme saavuttamaan asetetut tavoitteet, ovat Atria Suomen tuotantolaitoksilla aurinkoenergian käytön lisääminen ja tuulivoiman käyttöönoton selvitystyö, Atria Ruotsin fossiilisten polttoaineiden korvaaminen biopohjaisilla polttoaineilla ja Atria Tanskan ja Viron uusiutuvan energian käytön lisääminen.

 

Atria on mukana energiatehokkuussopimuksessa, jossa yritys sitoutuu sopimuskaudella 2017–2025 tehostamaan energian käyttöä 7,5 prosenttia.

Haluatko tietää lisää?