Yhtiökokous 2024

Atrian varsinainen yhtiökokous pidettiin 23.4.2024. 

Tärkeitä päivämääriä

  • 19.3.2024  Yhtiökokouskutsun julkaisu
  • 20.3.2024  Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestäminen alkavat. Linkin tilaaminen verkkolähetykseen alkaa.
  • 2.4.2024    Tilinpäätös, konsernitilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus, hallintoneuvoston lausunto tilinpäätöksestä ja tilintarkastuskertomuksesta sekä palkitsemisraportti ja palkitsemispolitiikka ovat saatavilla internetsivuilla: www.atria.com/sijoittajat/yhtiokokoukset/yhtiokokous-2024/
  • 11.4.2024  Yhtiökokouksen täsmäytyspäivä
  • 15.4.2024 klo 16.00 Ilmoittautuminen, ennakkoäänestäminen ja linkin tilaaminen verkkolähetykseen päättyvät
  • 23.4.2024 klo 13.00 Yhtiökokous Pikku-Finlandiassa osoitteessa Karamzininranta 4, 00100 Helsinki ja verkkolähetys yhtiökokouksesta
  • 25.4.2024 Osingonmaksun ja pääomanpalautuksen täsmäytyspäivä
  • 3.5.2024 Ehdotettu osingonmaksupäivä