suomalaista lihaa Atria-tuotemerkillä

Atrian sopimustuotanto-volyymista tuli tiloilta jotka kuuluvat SIKAVAan

Atrian sopimustuotanto-volyymista tuli tiloilta jotka kuuluvat NASEVAan

Atrian tavoitteena on täysin läpinäkyvä ruokaketju

 

Jäljitettävyys auttaa todentamaan tuotteiden turvallisuutta sekä tuotantoeläinten terveyttä ja hyvinvointia. Pellolta pöytään jäljitettävien tuotteiden taustalla on alan toimijoiden tiivis yhteistyö sekä sitä tukevat järjestelmät ja toimintatavat.

 

Jäljitettävyys tarkoittaa, että tuotteen alkuperä voidaan jäljittää tilalla tiettyyn eläinryhmään, tarkimmillaan yksittäiseen eläimeen, saakka. Jäljitettävyyden avulla voidaan tarvittaessa todentaa, miten liha on tuotettu, mitä eläimet ovat syöneet ja miten niitä on lääkitty. Se, että tuotteen alkuperä on jäljitettävissä koko tuotantoketjun läpi, mahdollistaa poikkeustilanteissa nopean reagoinnin. Jäljitettävyys on myös edellytys Atrian antibioottivapaan tuotannon todentamiselle.

 

Liharaaka-aineen jäljitettävyyden lisäksi Atrian tavoitteena on myös muiden raaka-aineiden ja ainesosien sekä pakkausmateriaalien täydellinen eräkohtainen jäljitettävyys. Tuomalla asiakkaiden ja kuluttajien saataville yhä tarkempaa jäljitettävyystietoa todennetaan niin tuotteiden turvallisuus kuin muutkin tuotteisiin liittyvät vastuullisuusnäkökohdat, kuten raaka-aineiden alkuperä ja antibioottien käyttö.

 

Atria toi ensimmäiset tilajäljitettävät kanatuotteet markkinoille 10 vuotta sitten, ja tuotteiden määrä on kasvanut vuosittain. Mukaan on tullut niin nauta- kuin sikatuotteita. 

 

Lihan alkuperä on aina kunnia-asia Atrialle. Atria-merkki on tae siitä, että myytävä sian-, naudan-, broilerin- ja kalkkunanliha on aina suomalaiselta maatilalta. Tilan nimi pakkauksissa kertoo lihan alkuperän.

 

Jäljitettävyys takaa lihan turvallisuuden. Sen avulla voidaan rajoittaa mahdollisia elintarviketurvallisuutta uhkaavia ongelmia ja varmistaa kuluttajien tiedonsaanti esimerkiksi takaisinvetojen yhteydessä.