Terveellinen ja ravitseva ruoka

Maistuvaa ja terveellistä ruokaa kaikkiin ruokahetkiin

 

Tuemme kuluttajien hyvinvointia tarjoamalla maistuvaa ja terveellistä ruokaa. Kerromme kuluttajille toimintamme ilmasto- ja ympäristövaikutuksista,  työstämme niiden hillitsemiseksi sekä eläinten hyvinvoinnista koko tuotantoketjussamme.

 

Ruoan puhtaus, ravitsemuksellinen laatu ja ruokaketjun eettisyys ovat keskeisiä arvoja sekä yhtiön sidosryhmille että Atrialle. Tuotteistuksessa huomioimme kuluttajatarpeen ja maun ohella vastuullisuustekijät kuten tuotannon eettisyyden, ympäristöystävällisyyden ja ravitsemukselliset ominaisuudet. Ihmisen hyvinvoinnin perustana on monipuolinen, terveellinen ja ravitseva ruoka. Lihalla on erinomaisten ravitsemuksellisten ominaisuuksien vuoksi paikkansa monipuolisessa ruokavaliossa. 

 

Terveellistä elämäntapaa tukevia tuotteita

Ymmärrämme vastuumme kuluttajista ja kansanterveydestä, ja tämä huomioidaan tuotekehityksessä. Elintarvikkeiden turvallisuutta, ravitsevuutta ja laatua koskevan politiikkamme mukaisesti yrityksemme tarkoitus on tarjota ihmisille ravitsevia, terveellisiä, maukkaita ja arkeen sopivia tuotteita. Tuotekehityksen lähtökohtana on kuluttajan mieltymysten ja ravitsemussuositusten hyvä tasapainottaminen sekä kuluttajan arkea helpottavien ruoanlaittoratkaisujen kehittäminen.

 

Atrian tuotteissa käytettävien raaka-aineiden laatuun kiinnitetään erityistä huomiota. Raaka-aineiden turvallisuus, puhtaus ja soveltuvuus tuotantoon varmistetaan tuotekehitysvaiheessa. Atrialla seurataan aktiivisesti raaka-aineisiin ja lisäaineisiin liittyvää lainsäädäntöä sekä viranomaissuosituksia. Tuotteistuksessa noudatetaan kansallisia suosituksia ja lakisääteisiä vaateita niin tuotteiden natriumin määrän, lisäaineiden käytön kuin merkintöjen ja etikettienkin suhteen. Tuotekohtaisesti arvioimme lisäaineiden käyttötarpeen tuoteturvallisuuden ja -laadun näkökulmasta.  

NoCompromise_fs_naiset.png

Tuottamamme ruoka on turvallista ja laadukasta