Eläinten hyvinvointi

Eläinten hyvinvoinnista huolehditaan valvotusti Atrian koko ruokaketjussa. Käytössämme on maailmanlaajuisesti ainutlaatuinen dokumentoitu terveydenhuoltojärjestelmä, joka keskittyy eläinten terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen ennakoidusti.

Eläinten terveys ja hyvinvointi perustuvat ensisijaisesti sopimustuottajiemme ammattitaitoon, eläinten hyvään hoitoon, suunniteltuun ruokintaan ja olosuhdehallintaan. Atria on laatinut tuottajien avuksi eläinlajikohtaiset tuotanto-ohjeet, joissa on selkeät ohjeistukset eläinten jalostukseen, ruokintaan, kasvatusoloihin ja terveydenhuoltoon liittyen. Tuottajien edellytetään noudattavan ohjeistuksia, ja toimintaa valvotaan 1–12 kuukauden välein tehtävillä eläinlääkärin tarkastuskäynneillä. Tavoitteenamme on nolla eläinsuojelurikkomusta Atrian ruokaketjussa.

Kun eläimet voivat hyvin, niitä ei tarvitse lääkitä turhaan. Suomalaisen lihan osalta olemme maailman laajuisestikin edelläkävijöitä antibioottivapaan lihan tuotannossa. Tavoitteenamme on antibioottivapaan tuotannon kehittäminen ja lisääminen koko konsernissa.

Eläinten hyvinvoinnin seuraamisen ja kehittämisen peruspilareita ovat läpinäkyvyys, avoimuus ja jäljitettävyys: tiedämme jokaisen eläimen alkuperän, kasvatusajan, ruokinnan ja hoidon. 


Edellytämme ketjussamme tuotantoeläinten hyvinvoinnista huolehtimista World Organisation for Animal Health:n (OIE)  viiden vapauden periaatteen mukaisesti:

1. Vapaus nälästä  ja janosta

2. Vapaus  epämukavuudesta

3. Vapaus kivusta,  loukkaantumisista  ja sairauksista

4. Vapaus normaaliin käyttäytymiseen

5. Vapaus pelosta ja  ahdistuksesta

Suojassa eläintaudeilta

Suomen tuotantoeläinten hyvä tautitilanne ja ensiluokkainen hyvinvointi ovat kotimaisen lihantuotannon vahvimpia kilpailuvaltteja. Terveet ja hyvinvoivat eläimet ovat tehokkaan, taloudellisen ja turvallisen kotimaisen elintarviketuotannon perusta.

Eläinten terveys ja hyvä tuottavuus perustuvat ensisijaisesti tuottajien ammattitaitoon, tuotantotapaan parhaiten sopiviin eläimiin, eläinten hyvään hoitoon, suunniteltuun ruokintaan sekä olosuhteiden hallintaan. Atria työskentelee aktiivisesti tuottajiensa tukena eläinten hyvinvoinnin kehittämiseksi. 

 

Tarttuvia eläintauteja vastustetaan systemaattisesti ETT:n eli Eläinten Terveys ry:n kanssa laadittujen vastustusohjelmien mukaisesti. Atrian tekemä ennaltaehkäisevä terveydenhuoltotyö on tuloksekasta. Vuosikymmenten määrätietoisen työn seurauksena olemme saneeranneet esimerkiksi sikaketjustamme täysin pois porsasyskän, kapin ja dysenterian.