Osaamisen kehittäminen

Osaavat työntekijät ovat arvokkaita Atrialle

Autamme työntekijöitämme kehittämään taitojaan strategisten painopisteidemme ja tunnistettujen tarpeiden perusteella. Osaamisen kehittämisen periaatteet ja menetelmät määritellään henkilöstöhallinnossa ylemmällä tasolla, ja liiketoiminta-alueet ovat vastuussa niiden  soveltamisesta.


Henkilökohtaiset kehitysarvioinnit sekä työhyvinvointia  koskevat keskustelut ovat tärkeitä työntekijöiden  yksilöllisten kehityskohteiden tunnistamisessa. Ne ovat  pohjana vuosittain päivitettävälle henkilöstön koulutus- ja  kehityssuunnitelmalle. Työntekijöiden ammattitaitoa kehitetään monin tavoin.  Tärkeimpiä menetelmiä ovat työpaikalla järjestettävät koulutukset, henkilöstön liikkuvuus eri tehtäviin yli  liiketoiminta-alueiden rajojen, työnkierto, parhaiden käytäntöjen jakaminen ja osaamisen kehittämiseen tähtäävät ohjelmat. Atrian omat asiantuntijat ovat mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa henkilöstökoulutuksia.

 

Miten Atrialla kehitetään osaamista?

 • • Osaamisen kehittämistä ohjaavat liiketoiminnassa tunnistetut tarpeet.
  • Osaamisen kehittämisen suunnittelussa ja henkilöstön kouluttamisessa Atria hyödyntää sisäisesti omia asiantuntijoitaan.
  • Koko henkilöstöä koskeva koulutussuunnitelma tehdään vuosittain.
  • Jokaisella tuotannon työntekijällä on työnopastuskortti, mikä käydään perehdytysvaiheessa ja myöhemmin työhyvinvointikeskustelujen yhteydessä läpi.
  • Toimihenkilöiden osaamista kehitetään Oskari-osaamiskartoituksen avulla, mikä on osa kehityskeskusteluja.
  • Painopiste kaikkien työntekijöiden kehittämisessä on työssäoppiminen.

 

Yhdenmukainen ja kehittyvä esimiestyö
Yksi Atrian strategisista painopisteistä on hyvä johtaminen.  Esihenkilöiden ja johtajien osaamisen kehittämiseen on  panostettu pitkällä aikavälillä, ja Atrian toimipisteisiin pyritään luomaan yhdenmukainen johtamiskulttuuri.  Esihenkilöiden toimintaa ohjaavat vuonna 2017 käynnistetyn Atrian Tapa Johtaa -ohjelman periaatteet. 
Ne varmistavat esihenkilöille ja johtajille yhdenmukaisen  toimintatavan ja ymmärryksen esimiestyöstä. Atrian Tapa Johtaa -ohjelman pohjalta on raportointivuonna kehitetty uutta Winning Together-henkilöstöohjelmaa, ja siihen liittyvät koulutukset ovat alkaneet Suomessa ja Ruotsissa. Tärkein tavoite on kehittää kestäviä ja tuottavia työskentelytapoja tiiviissä yhteistyössä esihenkilöiden, johtajien ja työntekijöiden kanssa sekä toteuttaa osallistavampaa johtamistapaa.