Sosiaalinen vastuu

Osaamista, oikeudenmukaisuutta ja avoimuutta

 

Henkilöstön hyvinvoinnin ja osaamisen kehittäminen sekä palkkauksen oikeudenmukaisuus ovat Atrian sosiaalisen vastuun keskeisiä elementtejä. Kaikilla atrialaisilla on yhteinen, henkilöstön itse määrittelemä Atrian Tapa Toimia. Se ohjaa arkipäivän työtä.

Atrialla uskotaan ihmisläheiseen johtamiseen, jossa kommunikoidaan ja osallistetaan työntekijöitä. Heidän kehittymistään esimiehinä ja asiantuntijoina tuetaan ja rohkaistaan. Esimiehemme kannustavat ideointiin ja antavat realistiset ja vaativat tavoitteet myös itselleen. Saamme paljon aikaan, koska esimiehet johtavat esimerkillään ja kokemuksellaan. Keskitymme ratkaisuihin, emme ongelmiin.

Sujuva ja avoin vuorovaikutus sidosryhmien kanssa on osa atrialaisten arkea – yhteistyötä tehdään niin ikään henkilöstön itse määrittelemistä arvoista käsin.

 

Atria-konsernin keskimääräinen henkilöstömäärä vuonna 2023

Tapaturmataajuus

* Vähintään 8 tuntia sairauslomaa aiheuttavien onnettomuuksien lukumäärä jaettuna 1 000 000 työtunnilla.

Atrialaisten tyytyväisyys kehittymismahdollisuuksiin

Lähde: vuosittain toteutettava Pulssi-tutkimus (asteikko 1-4)

Sosiaalisen vastuun tekijät

Atria tiedostaa vastuunsa lähiyhteisönsä nuorista 

 

Yritys tarjoaa vastuullista sesonkityötä sekä harjoittelu- ja opinnäytemahdollisuuksia vuosittain sadoille nuorille. Koululaisten Yrityskylä-toiminnassa Atria on ollut mukana jo useiden vuosien ajan.

 

Atria tuntee vastuunsa myös sidosryhmiensä nuorista: Atria 100 nuorta kokkia -koulutus toteutettiin ensimmäistä kertaa vuonna 2003, Atrian 100-vuotisjuhlien kunniaksi ja vuonna 2023 lanseerattiin Atrian 100 nuorta tuottajaa-koulutus vahvistamaan tulevaisuuden tuottajien osaamista muuttuvassa toimintaympäristössä.

Atria tarjoaa mahdollisuuksia nuorille

Atria 100 nuorta tuottajaa

Atria 100 Nuorta Tuottajaa -koulutusohjelma tulevaisuuden kotieläinyrittäjille käynnistyy lokakuussa 2023. Koulutusohjelman haku yllätti positiivisesti runsaalla hakijamäärällä ja hyvillä hakemuksilla. Tulevina vuosina koulutus tulee samaan jatkoa, sillä haluamme tarjota koulutuksen kaikille motivoituneille nuorille tuottajille.

 

Sustainability by Atria People

 

Atrian tulevaisuus riippuu osaavista ja hyvinvoivista työntekijöistä. Haluamme luoda työolosuhteet, jotka täyttävät asiantuntevien ammattilaisten vaatimukset, ja olla yksi elintarviketeollisuuden houkuttelevimmista työnantajista.

 

Mitä se tarkoittaa? Sen saavat kertoa työntekijämme itse.