Väärinkäytösten ilmoituskanava

Lähtökohtaisesti Atrialla olemme Toimintaperiaatteissamme sitoutuneet noudattamaan ja kunnioittamaan meitä koskevaa lainsäädäntöä. Haluamme edistää avointa ja korkeatasoista yritysetiikkaa, ja siten säilyttää luottamuksen liiketoimintaamme kohtaan. Siksi Atrialle on ensiarvioisen tärkeää, että havaittu tai epäilty vakava, omaan toimintaamme liittyvä lainvastainen toiminta saatetaan tietoomme viipymättä.

 

Ilmoituskanava tarjoaa mahdollisuuden ilmoittaa Atrian toimintaan liittyvästä väärinkäytösepäilystä luottamuksellisesti ilman myöhempää vastatoimien uhkaa. Se on tärkeä työkalu riskien  vähentämiseksi ja luottamuksen ylläpitämiseksi, koska sen avulla Atria saa mahdollisuuden puuttua  toiminnassaan mahdollisesti havaittuihin epäkohtiin varhaisessa vaiheessa ja kehittää toimintaansa eettisten arvojensa mukaisesti.

 

Tavanomaiset asiakaspalautteet eivät kuulu tähän ilmoituskanavaan, vaan ne tulee antaa normaalisti Atrian kuluttaja- ja asiakaspalautekanavien kautta. Samoin normaalit liiketoimintasuhteeseen liittyvät reklamaatiot tulee hoitaa yhteistyöhön nimettyjen yhteyshenkilöiden kautta. 

 

Milloin ilmoituskanavaa tulisi käyttää?

Ilmoituskanava on tarkoitettu havaittujen tai epäiltyjen lainvastaisuuksien anonyymiin ilmoittamiseen. Tällaisia voi olla esimerkiksi: 

  • petos tai korruptio,
  • ympäristörikokset,
  • vakavat puutteet elintarviketurvallisuuden varmistamisessa tai
  • eläinsuojeluun liittyvät rikkomukset.