Vastuullisuuden johtaminen

Toimimme toimintaympäristöä ja sidosryhmiä kuunnellen

 

Vastuullista liiketoimintaamme ohjaavat kannattava kasvu, etiikka ja arvoa luovat kumppanuudet. Olemme sitoutuneet toimintaympäristön ja sidosryhmiemme vaatimuksiin sekä toiveisiin.

Vastuullisella toiminnalla turvaamme nykyiset ja tulevaisuuden toimintaedellytykset. Kestävän kehityksen periaatteen mukaisesti otamme huomioon kaikilla liiketoiminta-alueilla toimintamme taloudelliset, sosiaaliset ja ympäristöön liittyvät näkökohdat. Edellytämme myös liikekumppaneidemme noudattavan toiminnassaan vastaavia vastuullisuusperiaatteita. Vastuullisuus ulottuu toimintojemme kaikille tasoille: tavoitteisiin, arvoihin, johtamiseen ja jokapäiväiseen työhön. Viestintämme on totuudenmukaista, avointa ja vuorovaikutteista.

Vastuullisella liiketoiminnalla Atria turvaa nykyisiä  ja tulevaisuuden toimintaedellytyksiään tuottamalla  pitkäjänteisesti lisäarvoa kaikille sidosryhmille. Atria huomioi kaikilla liiketoiminta-alueillaan taloudelliset, sosiaaliset ja ympäristöön liittyvät näkökohdat kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Suomessa Atrian ketjun rooli on merkittävä ruokaturvan ja kansallisen huoltovarmuuden näkökulmasta. Kannattavalla ruokaketjulla Atria kantaa yhteiskunnallista vastuutaan ja osaltaan turvaa ihmisten mahdollisuuden saada riittävästi turvallista ja ravitsevaa ruokaa.

 

Vastuullisuus ulottuu Atrian toimintojen kaikille tasoille: tavoitteisiin, arvoihin, johtamiseen ja jokapäiväiseen työhön. Atria kehittää vastuullisuuttaan yhteistyössä liikekumppaneidensa kanssa, jotka ovat toiminnassaan sitoutuneet vastaavanlaisten vastuullisuusperiaatteiden noudattamiseen. Taloudellisella vastuullaan Atria tarkoittaa taloudellisten tavoitteidensa saavuttamista siten, että yhtiöllä on edellytykset kehittää liiketoimintaansa sidosryhmien odotusten mukaisesti. Atrian liiketoimintaan ja taloudelliseen vastuuseen liittyvät tunnusluvut on raportoitu kattavasti vuosikertomuksessa.

Sitoumukset 

 

Erilaisten sitoumusten kautta Atria on asettanut kestävän kehityksen tavoitteita omaan tuotantoonsa. 

 

Toimintaperiaatteissaan Atria sitoutuu seuraaviin kansainvälisiin sopimuksiin ja suosituksiin:

  • YK:n yleismaailmallinen ihmisoikeuksien julistus ja lapsen oikeuksia koskeva yleissopimus
  • Kansainvälisen työjärjestön (ILO) sopimus työelämän perusoikeuksista
  • YK:n Global Compact -aloite ihmisoikeuksien, työelämän oikeuksien ja ympäristönsuojelun edistämisestä ja korruption ehkäisemisestä
  • OECD:n toimintaohjeet monikansallisille yrityksille
  • Kansainvälisen Kauppakamarin (ICC) kestävän kehityksen peruskirja ja ICC:n lahjonnan ja korruption vastaiset ohjeet
  • Business Social Compliance Initiative (BSCI) ostotoiminnan periaatteet

Vastuullisuuden todentaminen

 

Science based targets logo Atria on saanut Science Based Targets -aloitteelta (SBTi) virallisen hyväksynnän kunnianhimoisille päästövähennystavoitteilleen. Tavoitteet perustuvat Pariisin ilmastosopimukseen, ja ne pyrkivät rajoittamaan maapallon lämpenemistä 1,5 asteeseen globaalisti.     
Climate disclosure project CDP on itsenäinen, voittoa tavoittelematon järjestö, joka auttaa yrityksiä laskemaan ja raportoimaan ympäristövaikutuksensa. Atria raportoi vuosittain edistymistään.    
Sustainable brand index Euroopan laajin vastuullisuuteen keskittyvä bränditutkimus todentaa kuluttajien näkemyksiä brändien vastuullisuudesta.     
EcoVadis arviointijärjestelmässä yrityksen vastuullisuutta arvioidaan kattavasti ympäristöasioihin, työ- ja ihmisoikeuksiin, eettisiin toimintaperiaatteisiin ja vastuulliseen hankintaan liittyen pohjautuen dokumentoituun materiaaliin.     
Nasdaq badge Certified Nasdaq ESG Transparency partner Atria Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä vuodesta 1991 lähtien. Vuosittain raportoimme kestävästä liiketoiminnastamme ja sitoutumisesta markkinoiden läpinäkyvyyteen sekä ympäristöstandardien nostamiseen.    
       

 

Tutustu Atrian vastuullisuusohjelmaan

Maapallo

Välitämme ympäristöstä ja sitoudumme vähentämään ympäristövaikutuksia ruokaketjun jokaisessa vaiheessa.

Ruoka

Maailman puhtain, turvallisin ja läpinäkyvin ruokaketju, jossa eläinten hyvinvoinnista huolehditaan todistetusti.

Ihmiset

Välitämme ihmisten hyvinvoinnista ja olemme sitoutuneet edistämään hyvää elämää.