Vastuullisuuden raportointi

Vastuullisuus on erottamaton osa Atrian strategiaa, liiketoimintaa ja jokapäiväistä työtä

 

Atrian yritysvastuuraportissa kerrotaan, kuinka Atria vaikuttaa toimintaympäristössään ja lukuisten tärkeiden sidosryhmiensä kautta koko yhteiskunnassa. Raportti kuvaa kuluneen vuoden keskeisiä tapahtumia, tekoja ja vaikutuksia yritysvastuun näkökulmasta sekä havainnollistaa, kuinka Atria ottaa vastuullisuuden huomioon toiminnassaan ja sen kehittämisessä.

 

Raportointityön perustana Atria käyttää kansainvälistä Global Reporting Initiative (GRI) -standardia, jossa yritysvastuuta käsitellään taloudellisen ja sosiaalisen vastuun sekä ympäristövastuun näkökulmista. Atria on raporttiinsa valinnut GRI-standardista oman toimintansa ja sidosryhmiensä kannalta olennaiset mittarit ja indikaattorit. Yritysvastuuraportissa peilataan raportoinnin kattavuutta myös Environmental, Social and Governanc (ESG) -mittaristoon sekä YK:n United Nations Global Compact (UNGC) -periaatteisiin ja Sustainable Development Goals (SDG) -tavoitteisiin.

 

Yritysvastuuraportti täydentää Atrian vuosikertomusta, jossa raportoidaan yhtiön hallinnointiosuus, strategian toteutuminen ja taloudelliset tunnusluvut. Atrian ensimmäinen yritysvastuuraportti ilmestyi vuonna 2009.